Nie jestem anonimowy w sieci

Przeprowadzenie pogadanki na temat „Nie jestem anonimowy w sieci”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

Lekcję tę przeprowadziła Ewelina Początek w I A

Dnia 18.06.2018 odbyła się lekcja na temat: „Nie jestem anonimowy w sieci”, na podstawie scenariusza :

1.Przedstawienie klasie tematu zajęć.

2.Podzielenie uczniów na grupy.

3.Rozdanie kartek oraz pytań.

4.Po wspólnej wymianie zdań zapisanie odpowiedzi na kartce (czas na zrealizowanie ok. 15 minut)

5.Przeczytanie przez grupy odpowiedzi oraz ich analiza.

6.Podsumowanie lekcji przez prowadzącego.

Czas trwania pogadanki-40 minut.

Pytania

1.Jakie ślady swojej obecności zostawiasz w sieci.

2.Jakie znasz formy cyberbullyingu?

3.Czy spotkałeś/aś się z cyberatakiem? Jeśli tak to z jakim?

4.Czy możemy być pociągnięci do odpowiedzialności karnej za nasze zachowanie w sieci?

Odpowiedzi uczniów na pytania

1.Dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania),zdjęcia, filmy, komentarze, informacje na temat tego, co nas interesuje.

2.Formy cyberbullingu: szantaż, cyberstalking, cyber groźby, poniżanie drugiej osoby pisząc nieprzyjemne komentarze.

3.Grupy spotkały się z cyberbullingiem w komentarzach na YouTube oraz grając w gry.

4.Grupy jednogłośnie stwierdziły, że można zostać pociągniętym do odpowiedzialności karnej.

 

Oto wnioski, które wyciągnęła Ewelina:

Tak naprawdę nie ma obecnie pewnego sposobu na to, aby być anonimowym w sieci. Wiele osób szuka sprawdzonego sposobu na to, aby stać się niewidzialnym w Internecie gdyż tak naprawdę każdy z nas ma jakieś tajemnice i oczekuje prywatności. Poprzez adres IP łączymy się z dowolnym serwerem, zarówno WWW, jak i poczty czy komunikatora. Adresy IP są absolutnie niezbędne do funkcjonowania internetu, wykorzystywane zupełnie legalnie w celach statystycznych np. ustalenie kraju pochodzenia użytkownika, identyfikacja w razie popełnienia przestępstwa. Jednym słowem, nasze adresy IP jak i rzeczy które umieszczamy w sieci są publicznie dostępne, przez co jesteśmy narażeni na ataki np. hakerskie. Hakerzy wykorzystują luki w systemie lub błędy w przeglądarkach, oprogramowaniu. Najczęściej działają na masową skalę. Przestępstwa w sieci są bardzo powszechnym zjawiskiem. Zalicza się do nich: oszustwa, sprzedaż nielegalnych towarów, pedofilia, udostępnianie utworów chronionych prawem, przejmowanie kont. Właśnie przez te zjawiska powinniśmy być bardzo ostrożni, instalować antywirusy oraz pomyśleć zanim wrzucimy coś do Internetu. Prowadząca dyskusję przedstawiła też zbiór przepisów prawnych ukazujących możliwe następstwa karne za przestępstwa w sieci.